FoodWill

Higiéniai ellenőrzés / önellenőrzés

 • Rozsdamentes munkafelület (konyha)
 • Rozsdamentes munkafelület (húselőkészítő)
 • Rozsdamentes munkafelület (zöldség előkészítő)
 • Rozsdamentes munkafelület (hidegkonyha)
 • Rozsdamentes munkafelület (cukrászat)
 • Üzemi edényzet (konyha)
 • Üzemi edényzet (cukrászat)
 • Vágódeszka (késztermék-hidegkonyha)
 • Jéggép belső jéggel érintkező felület
 • Jégszedő kanál
 • Fogyasztói eszköz felület (tányér/evőeszköz/pohár)
 • Hűtőrács (késztermék-hidegkonyha)
 • Hűtőrács (késztermék-cukrászat)
 • Kilincs, ajtónyitó gomb (zöldség előkészítő)
 • Kilincs, ajtónyitó gomb (hidegkonyha)
 • Kilincs, ajtónyitó gomb (cukrászat)
 • Kilincs, ajtónyitó gomb (dolgozói mosdóhelyiség)
 • Italadagoló automata fej
 • Sörcsap
 • Melegentartó pult
 • Hidegentartó pult
 • Ételmintás zacskó, a konyha területén
 • Csomagolóanyag
 • Szervizeszköz (szedőkanál/villa/kés)
 • Dolgozói kéz
 • Dolgozói tiszta munkaruha
 • Gumikesztyű

Vendégszobák

 • Fogyasztói tiszta eszközök (pohár, evőeszköz, tányér)
 • Mikrohullámú sütő (apartman esetében)
 • Mosdóhelyiség (kilincs, WC öblítő gomb, csaptelep)
 • Távirányító
 • Szellőző rendszer

Catering

 • Fogyasztói eszközök
 • Szervizeszközök (szedőkanál, villa, kések)
 • Szállítóeszközök (gambro láda, szállítójármű)
 • Szellőző rendszer
 • Személyi higiénia

Wellness

 • Kínáló pultok (melegen tartók, hűtőpultok)
 • Szervizeszközök (szedőkanál, villa, kések)
 • Italadagolók (termosz, post mix…stb.)
 • Tiszta törülköző
 • Tiszta köpeny
 • Masszázs ágy
 • Wellness ágy
 • Mosdóhelyiség (kilincs, WC öblítő gomb, csaptelep)
 • Ülő felület
 • Szellőző rendszer

Foodwill
Koncepció
Szabályozás - oktatás - audit - labor -felügyelet

FOODWILL paradigmaváltás

Sok száz élelmiszerbiztonsági auditon túl, látjuk, hogy a túlbonyolított és az üzemeltetők számára értelmezhetetlen HACCP rendszerek mind öncélúak és kárt okoznak. Megértettük, hogy miért vállalhatatlanok ma, a gyakorlati bemutatást nélkülöző oktatások. Világossá vált, hogy az adminisztrációs megfelelőségek mögött súlyos hiányosságok és hibák húzódnak meg, veszélyeztetve a vállalkozás jövőjét és a fogyasztók biztonságát. Ezért mindent újragondoltunk. A túlbonyolított szabályozási rendszereket leegyszerűsítettük. Az oktatásokat a tudásszint felmérést követőleg tartjuk, gyakorlati képzéssel együtt. Auditok során feltárt hiányosságokra intézkedési javaslatokat teszünk, melyet az üzemeltetési gyakorlatunkból szerzett szakmai tapasztalatunk alapján tesszük meg.

HACCP & önellenőrzési szabályozási rendszerek “rekonstrukciója”

Felméréseink szerint 10-ből mindössze 4 érintett vezető olvassa el saját HACCP kézikönyvét, de 10-ből egyetlen érintett sem tudta felsorolni hiánytalanul a kritikus pontokat. Ebből következőleg a jelenlegi HACCP rendszerek nem, vagy csak részben töltik be szabályozási céljukat. Sok vállalkozó számára a HACCP nem jelent többet adminisztrációs tehernél.

Feltárt okok:

A kézikönyvek öncélúan bonyolultak, sablonosak és a vállalkozók nem kaptak hozzá értelmező útmutatást, oktatást. Annak érdekében, hogy a HACCP rendszerek ne csak adminisztrációs szinten legyenek jelen az üzemeltetésben, hanem valós szabályozó funkció szerepét betöltsék, újra kell “építeni” azokat, szem előtt tartva a szabályozás tényleges célját: valós és kontrollált élelmiszerbiztonsági szint elérését.

Szabályozás
HACCP - Önellenőrzés - COVID-19 Kontroll

HACCP
HACCP kézikönyv és kiépítés újragondolva (852/2004 EK)

Minden szabályozás annyit ér, amennyit betartanak belőle. HACCP szabályozásnak is csak úgy van értelme, ha:

 • nélkülözi a sablonokat (minden egység körülményeiben, folyamataiban egyedi)
 • képes megállapítani (helyszíni felmérés) az egység egyediségéből adódó szükséges szabályozási pontokat
  Ennek eredménye:
  + kevesebb szabályozási pont (kevesebb adminisztrációs teher)
  + tényleges felügyelet kritikus műveleti lépéseknél (valós biztonság)
 • az üzemeltető számára értelmezhető, gyakorlatba átültethető (a rendszer átadása egyben konzultációs alkalom)
 • megfelel a jogszabályi előírásoknak és hatósági elvárásoknak (hatósági együttműködésben 2020.05.28-tól)
 • rendelkezik felülvizsgálati tervvel (a kiépített rendszert 6 hónapon belül audittal egybekötötten felülvizsgáljuk)

Ezért mi nem vállalunk telefonos felmérés alapján kiépítést. A kiépítést követően pedig a helyszínen, a szabályozási pontok részletes átbeszélését követőleg adjuk át a HACCP vagy önellenőrzési rendszert.

NÉBIH
Önellenőrzési rendszer (28/2017. (V.30.) FM rendelet)

2018. január 1-től hatályban lévő rendelet értelmében minden élelmiszer-vállalkozó önellenőrzési rendszer kiépítésére és működtetésére kötelezett. Az önellenőrzés célja, hogy a vállalkozó objektív módszerekkel értékelje, minősítse élelmiszerbiztonsági folyamatait.
Önellenőrzési tervet minden esetben egyedileg készítjük el helyszíni konzultációt és bejárást követően, így:

+ csak a szükséges mintavételi pontok kerülnek meghatározásra - (alacsonyabb labor költségek)
+ a megfelelően meghatározott mintavételi pontok alkalmasak, hogy objektíven reprezentálják az egység szabályozását, gyakorlatát
+ a szabályozási hiányosságokra, intézkedési javaslatot készítünk
+ a minták saját laborunkban kerülnek kiértékelésre - (kedvezőbb ár, gyorsabb eredmény)

Módosítható az élelmiszer-vállalkozások hatósági kockázati besorolása

Az önellenőrzési rendelet értelmében a vállalkozások szerződést köthetnek a Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatallal. A szerződésben a vállalkozók adatot szolgáltatnak a hatóságnak, aminek eredményeként a hatóság módosíthatja az egység kockázati besorolását. Az adatszolgáltatás csatornájaként (2020.05.28-án aláírt stratégiai együttműködésünk alapján) a hatóság az ONIR digitális rendszerünkön keresztül fogadja azon egységek önellenőrzési naplóit, melyek hozzájárultak az adattovábbításhoz.

INTERCONTINENTAL BUDAPEST
Követhető és mérhető a pozitív változás a konyhában. Évente négyszer kérek auditot, mint kiegészítő szolgáltatást, ami részletes, mindenre kiterjedő riportot ad a pillanatnyi helyzetről.

Így nyugodt vagyok, mert tudom jó irányba haladunk, biztonságos konyhát vezetek és ez bármikor ellenőrizhető. Ha kérdésem merül fel az élelmiszerbiztonsággal kapcsolatban a FOODWILL mögött, támogató és velem együtt gondolkodó csapat segítségére számíthatok. Ez az, ami még inkább egyedivé teszi ezt a céget.
Gullner Gergő
Executive Chef
COVID-19 KONTROLL minősítő program

A járvány, természetéből adódóan bizalmi deficitet okozott célközönségben, az olyan jellegű színterekkel és szolgáltatásokkal szemben, ahol sok ember viszonylag kis helyen, zárt térben tömörül össze.

Éppen ezért a fogyasztói bizalom megerősítése az egyik kulcsa a HORECA szektorban működő vállalkozások gazdasági eredményességének, túlélésnek.

A minősítő program a vendégek felé egységes, a vendéglátás minden területére kiterjedő biztonságos üzemeltetést igazol, amely feloldja a nyilvános és közösségi tereken való tartózkodással kapcsolatban kialakult félelmet, és visszaállítja a fogyasztói bizalmat.

Megszerezhető tanúsítványok

Covid   Covid


covidkontroll.hu

Tanúsítás díja

Az első tanúsítás díjmentes, kizárólag a labor alapanyag költségeit (5.000 Ft - 10.000 Ft) illetve a kiszállási díjat kell megtéríteni (12.500 Ft).

Jelentkezés a minősítő programra

Covid-19 kontroll
Minősítő programok

Minősítő programunk rövid bemutatása:
Célja, feltételei, érvényessége, minősítés szintjei.

Letöltés
Covid-19 kontroll
Kézikönyv

A kézikönyv segít felkészülni a biztonságos újranyitás, illetve a járványidőszak alatti üzemeltetésre.

Covid-19 kontroll
ellenőrzési lista

Ellenőrzési lista minden olyan szempontot tartalmaz,
melyet a minősítés során ellenőrzünk.

Oktatás
HACCP - Önellenőrzés - COVID-19 - Takarítás - Allergén

Élelmiszerbiztonsági szemlélet (re)formálás

Oktatási tematikánkban a tárgyi tudás hangsúlyozása helyett az egységre jellemző gyakorlati képzést részesítjük előnyben, ahol ok-okozati összefüggéseket tárunk fel és gyakorlati, lépésről-lépésre képzéssel vesszük át akár munkakörönként a jó higiéniai gyakorlatot.

Oktatás, képzés folyamata

 • (1) Elméleti oktatás (interaktív)
 • (2) Egység CCP és CP szabályozási pontjai
 • (3) Auditon feltárt hibák – szükséges intézkedések
 • (4) Tudásfelmérő teszt
 • (5) Gyakorlati képzés munkakörönként (audit és/vagy igény alapján)

Oktatási témakörök

 • HACCP alap és emelt szint
 • Takarítás és fertőtlenítési gyakorlat
 • COVID-19 kontroll
 • Allergének
 • ONIR rendszer

2020. szeptemberében indul online képzési oldalunk, ahol munkakörönként, munkafolyamatonként díjmentesen elérhető szemléltető videók segítenek a munkavállalóknak megismerni az adott munkafolyamat biztonságos lépéseit. Így már a munkába állás előtt elsajátíthatja a szükséges gyakorlati ismereteket. A tudásfelmérő funkciónak köszönhetően, meggyőződhet munkavállalói elméleti és gyakorlati felkészültségéről. A képzésekről jelenléti ív készül, sikeres vizsgák esetén névre szóló igazolást állítunk ki.

Tervezett kurzusok

 • HACCP alapszintű képzés
 • HACCP emeltszintű képzés
 • Ételallergia és ételintolerancia
 • Takarítás és fertőtlenítési gyakorlat
Online

Élelmiszerbiztonsági
Minősítő audit

Célauditok - célminősítések

(1) 360º Élelmiszerbiztonsági audit

Az audit célja egy átfogó, minden paraméterre kiterjedő élelmiszerbiztonsági helyzet-, és szintértékelés.
Az ellenőrzési folyamatunk és értékelési rendszerünk standardizált, így az iparági átlaggal összevethető. A minősítési szempontok tartalmazzák a jogszabályi minimum feltételeket (hatósági ellenőrzési listák), a szükséges és a javasolt üzemeltetési feltételeket és gyakorlatot az arányosság elve alapján. A minősítő mátrix ezen szempontokat súlyozottan értékelve határozza meg az egység élelmiszerbiztonsági szintjét, minősítését.

(2) Önellenőrzési audit

Az audit során elsősorban a folyamatok és a belső szabályozások megfelelőségét vizsgáljuk objektív módszerekkel (mérések, mintavételezések). Vizsgáljuk a termék nyomonkövetést, a szakosított tárolást és a kritikus pontokon történő ellenőrzések hatékonyságát. Műszeres mérésekkel szabályozáson kívüli pontokat is vizsgálunk keresve esetleges élelmiszerbiztonsági réseket a rendszerben.

(3) Takarítási audit

A felületek - konyhatér, vendégtér, közösségi helyiségek, szobák, fogyasztói eszközök - higiéniai megfelelősége alapvetően meghatározza az egység biztonsági szintjét. Az auditálásunk során nem csak a mikrobiológiai, de vegyszermaradványok detektálására alkalmas vizsgálatokat is végzünk. Ellenőrizzük a takarítási, fertőtlenítési utasítást, annak kivitelezését.

(4) Beszállítói audit

A megrendelő érdekeinek védelmét szem előtt tartva állítottuk össze a beszállítókat minősítő ellenőrzési listánkat. Kiemelt figyelmet fordítunk a személyi higiéniára, az alapanyag, vagy félkész-, késztermék mikrobiológiai vizsgálatára, a termék raktározásra és a szállítás körülményeire. Az eredmény egy rizikófaktor szám lesz, mely kifejezi az együttműködésben rejlő kockázat mértékét.

(5) COVID-19 KONTROLL

A minősítő programunk célja vizsgálni minden olyan feltétel megvalósulását az üzemeltetésben, melyet a Nemzeti Népegészségügyi Központ (NNK), a Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal (NÉBIH), a World Health Organization (WHO) előírt. Továbbá figyelembe vettük az iparágat meghatározó hazai szervezetek (Magyar Turisztikai Ügynökség (MTÜ), és a Magyar Szállodák és Éttermek Szövetségének (MSZÉSZ) ajánlásait. A minősítés során COVID-19 szűrést végzünk, illetve vizsgáljuk a fertőtlenítés hatékonyságát a felületeken, fogyasztói eszközökön.

Célauditok - Safety Inspector és eTakarítás applikáció alapú célrendszerrel

Saját fejlesztésű Safety Inspector auditáló applikáció előnyei:

 • standardizált értékelés
 • kritikus hiba esetén automatikus és azonnali riasztás küldése a megbízó felé (e-mail fénykép csatolmánnyal)
 • automatikus riportjának köszönhetően 24 órán belül elkészül az audit jegyzőkönyv
 • hiteles dokumentálás (fénykép, dátumbélyegző)

Saját fejlesztésű eTakarítás minősítő rendszerünk előnyei:

 • valós időben nyomonkövethető takarítási folyamatok
 • hiteles (fényképpel, dátummal) igazolt szolgáltatás teljesítés
 • takarítási feladatok értékelése, automatikus értesítési funkcióval
 • GPS alapú hely azonosítás
 • Takarítási idő mérése
Mobile

Mikrobiologiai
Laboratórium

Labor szolgáltatásunk

Problématér

A labor szolgáltatás megrendelésekor a laborvizsgálatot végző szolgáltató elvárja a megrendelőtől, hogy pontosan meghatározza a vizsgálat célját, tárgyát. Vagyis ezalapján a megrendelőnek tisztában kell azzal lennie, hogy működésének különböző szakaszaiban milyen valószínűségben, milyen kórokozók lehetnek jelen, amelyre érdemes laborvizsgálatot kérni. Ez azonban abszurd elvárás.
A kiérkező mintavételezők pedig többnyire nincsenek felkészítve, hogy adekvát képet alkossanak a szállodákban, éttermekben gyártási folyamatok, felhasznált alapanyagok, épület kialakítás okozta veszélyek kockázati tényezőivel, összefüggéseivel.
Ennek eredményeként tehát olyan minták kerülnek begyűjtésre, melyek nem alkalmasak reprezentálni az adott egység valós mikrobiológiai biztonsági szintjét.

Megoldás

Az auditok során lehetőségünk van feltárni azokat a pontokat, ahol feltételezzük, akár infrastruktúra, akár a gyakorlat okán, hogy vizsgálatra érdemes. Így a mintázás eredményeként a megrendelő, nem csak reprezentatív képet fog kapni, de az eredmények értelmezését intézkedési javaslatainkat.

Vizsgálatok

Kórokozó specifikus vizsgálatok

 • Salmonella spp. szám
 • Lysteria spp. szám
 • E.coli (O157:H7) szám
 • Coliform szám
 • Enterobacteriaceae szám
 • Bacilus cereus szám
 • Pseudomonas aeruginosa szám
 • Mikróba szám
 • Élesztő és penészgomba szám

Allergén vizsgálatok

 • Mandula
 • Beta-Lactoglobulin
 • Kazein
 • Kesudió
 • Brazil dió
 • Kókusz
 • Rákok
 • Tojásfehérje
 • Hal
 • Glutén
 • Mogyoró
 • Csillagfürt
 • Lizozim
 • Tej
 • Mustár
 • Földimogyoró
 • Pisztácia
 • Szezámmag
 • Szója
 • Dió
Mintavételi csomagok

Digitális
Célrendszereink
ONIR - eTAKARÍTÁS - SAFTY INSPECTOR - ONLINEVIZSGA

Kontroll a folyamatok felett

FOODWILL koncepciónk utolsó eleme a folyamatok feletti felügyelet. Ennek érdekében olyan célrendszereket fejlesztettünk, mely az üzemeltetés teljes folyamatát képes hitelesen, hatékonyan, a működés teljes idejében, távolról is felügyelni.

ONIR - az első online HACCP naplózási és felügyeleti rendszer

Gyorsabb adminisztrációs folyamatok

Akár 80%-kal csökkenthető az adminisztrációra fordítható idő.

Garantálható ellenőrzés a kritikus pontokon

Az ellenőrzési pontokon kötelező fénykép készítéssel garantálható, hogy a folyamatok ne csak adminisztrálva, de ellenőrizve is legyen.

Hitelesebb adminisztráció

Időbélyegző, koordinátapontok jelölése és fénykép feltöltés, digitális aláírás teszi hitelesebbé a dokumentációt.

Felügyeleti rendszer

A naplózási értékeket a rendszerünk folyamatosan felügyeli. Riasztást küld elmaradt ellenőrzés esetén, kritikus értékek esetén értesíti a felelős vezetőt, miközben megjeleníti a javasolt intézkedési feladatokat.

Feladatok nyomonkövethetősége

Az egység felügyelete során keletkező feladatok dedikálhatók egységen belül felhasználóhoz, egységen kívül e-mail küldhető. A feladatokhoz határidők rendelhetők, melynek felügyeletét szintén elvégzi rendszerünk és értesítés teljesül vagy éppen elmaradás esetén.

Hűtőjeladó rendszer

Saját fejlesztésen olyan hűtőhőmérsékleti jeladórendszert fejlesztettünk, mely nem igényli a hűtőberendezések költséges átalakítását, kiépítését. Vezetéknélküli jeladóink egyszerűen, gyorsan és költséghatékonyan üzembe állíthatók és rugalmasan bővíthető számuk. A folyamatos hőmérsékleti monitorozás kritikus értékeit a rendszer sms-ben, email-ben, push üzenetben küldi el.

QR kód alapú termék nyomonkövetési rendszer

A termékek címkézése minden vállalkozás számára jelentős adminisztrációs kihívást jelent. Ennek a munkának megkönnyítése érdekében fejlesztettük ki QR kód alapú nyomonkövetési modulját ONIR rendszerünknek. Az eszköz vezetéknélküli QR kód nyomtatóhoz való kapcsolódást követően egy kattintással kinyomtatja a szükséges adattartalmú termékjelölő címkéket.

Chef


eTakarítás -távfelügyelet a takarítás teljes folyamatában

Folyamat kontroll

Rendszerünk a takarítási feladatok teljesítésének adminisztrációjától a felülvizsgálaton keresztül, a megrendelő teljesítési igazolásáig bezárólag, az egység egyedi igényeihez alkalmazkodva képezze le a folyamatokat.

Rendszerképességek

 • GPS alapú helymeghatározás
 • QR kód alapú helység azonosítás - azonosított helyhez kapcsolt takarítási feladatlista
 • takarítást hitelesítő fényképek készítése
 • takarítási idő mérése
 • készülék imei szám tárolása


Automatizmusok

 • takarítás befejezését követően automatikusan értesítést küld a supervisor-nak
 • supervisor jóváhagyása után (beállítás esetén) értesítést küld a “verifikáló”-nak, aki átveszi a területet és értékeli a teljesítés minőségét
 • méri a takarítással eltöltött időt
 • értesítést küld elmaradt, nem teljesült takarítás esetén


Feladatkezelés

 • a folyamatok során keletkezett ügyek kezelését, felügyeletét, nyilvántartását képes kezelni a rendszerünk
 • dedikálható felhasználóhoz de akár emailben is elküldhető (akár fénykép csatolmánnyal) és határidővel
 • határidő lejárta előtt a rendszer értesítést küld, lejárta után pedig figyelmeztető e-mailben tájékoztat


Hitelesebb adminisztráció

Időbélyegző, koordinátapontok jelölése , fénykép feltöltés és digitális aláírás teszi hitelesebbé a dokumentációt.

Chef
Safety Inspector - audit dokumentációs rendszer

Kiértékelt audit egy gombnyomásra

Safety Inspectorral nem kisebb célt tűztünk ki magunk elé, mint az automatikus, szerkesztést nem igénylő riportálási rendszer megvalósítását, úgy, hogy mindez egy standardizált riportrendszerbe illeszthető legyen (címkézés által). Ez azt jelenti, hogy az audit lezárását követően a rendszer legenerál egy minősített riportot, melyet korábban sok-sok órán keresztül szerkesztettünk. Így valós időben tudja értesíteni a riport eredményéről az érintett felet.

 • szerkeszthető hibalista - súlyozott hibabesorolással
 • kritikus hiba esetén azonnali értesítő e-mailt küld a megbízónak
 • fényképeken jelölhető hibák
 • egyszerű kezelőfelület
 • gyorsan elkészíthető fényképes jegyzőkönyv
Safety Inspector - audit dokumentációs rendszer

Érdeklődök a szolgáltatás iránt

Az Ön adatai: